Integriteitsscreening (top)functionarissen

Wij informeren, screenen en committeren (kandidaat) toezichthouders, bestuurders, managers en overige functionarissen.


Sinds 2008 voeren wij onderzoek uit naar zaken als onafhankelijkheid, deelbelangen, vertrouwelijkheid, integriteit en onverenigbaarheden bij het aannemen van commissarissen/toezichthouders, bestuurders, managers en overige functionarissen, binnen de vastgoedsector.

U versterkt hiermee uw selectieprocedure, met een extra professionele, kritische en objectieve houding. De door de kandidaat aangeleverde informatie, dient een volledig, waar en getrouw beeld te geven van opleiding, kennis, ervaring en competenties. Om schending van deze informatieverplichting te kunnen vaststellen doen wij onderzoek naar signalen, die kunnen duiden op mogelijke tegenstrijdigheden, met behulp van een open en gesloten bronnenonderzoek. Het nagaan van referenties en onderzoek naar betrokkenheid bij strafbare feiten maken hier tevens deel van uit.

Voor (her)benoemingen van Leden van de raad van commissarissen en bestuurders, heeft het Ministerie (Autoriteit Woningcorporaties, onderdeel Inspectie leefomgeving en Transport) deze functie, per 1 juli 2015, in zijn geheel op zich genomen. Onze zienswijze op kwaliteit in werving- en selectie en dienstverlening achten wij hiermee ruimschoots bewezen. Wij zijn trots op ons initiatief en de behaalde resultaten!

Indien wenselijk kunnen wij de selectiecommissie en de eind-kandidaat begeleiden bij de procedure “ministeriële zienswijze” op voorgenomen (her)benoeming van een bestuurder of een commissaris/toezichthouder.Resultaten screenings tot juli 2015

A
B
C

Toelichting
Dit zijn de resultaten van de, door bureau Rein tot juli 2015, gescreende kandidaten. Klik op een onderdeel van de grafiek voor toelichting.